Archiwa: Realizacje

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

Nasza firma zakończyła prace na obiekcie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie. Na podstawie umowy numer 157/IR/2019 z dnia 08.10.2019r. pomiędzy Gminą Lublin a Edach Sp. z o.o. , nasza firma prowadziła na przestrzeni ostatnich 25 miesięcy prace związane z przebudową budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. […]

Czytaj więcej

North Park Lublin, ul. Północna 27

Apartamenty, mieszkania i lokale inwestycyjne w centrum Lublina z ogrodem. Rozpoczęliśmy sprzedaż +48 668 208 208, e-mail: northpark@edach.eu Prestiżowa lokalizacja z ogrodem dla mieszkańców. Wielofunkcyjna i bezpieczna przestrzeń w sercu Lublina. Apartamenty dwukondygnacyjne, mieszkania i lokale inwestycyjne. 156 mieszkań od 26 m2 do 122 m2 na 12 kondygnacjach nadziemnych i dwukondygnacyjny, podziemny garaż na 71 [...]
Czytaj więcej

ZSP Lublin

Edach sp. z o.o. realizowała zamówienie publiczne na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej, związane z pracami budowlanymi,   pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie.

Czytaj więcej

Budowa muzeum w Sobiborze

Edach sp. z o.o. realizowała w okresie od lipca 2018r. do września 2019r. zamówienie publiczne polegające na wykonaniu robót budowlanych pn: „Budowa muzeum w Sobiborze (II etap realizacji: roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe budynku muzealnego i gospodarczego oraz zagospodarowanie i uzbrojenie przyległego terenu. Obóz zagłady w Sobiborze działał od marca 1942 do października 1943 roku. […]

Czytaj więcej

Akademik, ul. Prusa, Lublin

Inwestor: Centrum Prusa sp. jawna. Termin realizacji w okresie od 4.06.2018 r. do 30.06.2020 r. Zakres robót obejmuje: kompleksowe wykonanie obiektu budowlanego: „Budynek zamieszkania zbiorowego typu dom studencki z samodzielnymi lokalami, z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi (biura, drobne usługi, gastronomia, handel) i garażem podziemnym, zlokalizowany w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej”. Budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody ciepłej […]

Czytaj więcej

Biblioteka UMCS, Lublin

Edach sp. z o.o. podpisała w maju 2017 roku umowę z Uniwersytetem, zaś w następnym miesiącu rozpoczęły się roboty budowlane. Prace zakończono terminowo, jesienią 2018r. W pierwszej kolejności wykonano prace budowlane „związane z dociepleniem ścian fundamentowych oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania w tzw. starej części biblioteki. W dalszym etapie odbywało się docieplenie ścian podokiennych, docieplanie […]

Czytaj więcej

Budynek mieszkalny, ul. Droga Męczenników Majdanka 58, Lublin

Inwestor: KS DEVELOPMENT SP. Z O.O. Warszawa, ul. Bartycka 22B/21A Zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 58. Wykonanie w okresie od 15.07.2016-30.10.2017. Kubatura budynku- 13 403,89 m3 w tym kubatura części nadziemnej- 9.804,68m3 i części podziemnej 3 599,21m3. Zakres prac obejmował: stan […]

Czytaj więcej

Spokojna 2, Lublin

Inwestor: ORION S.A Lublin na obiekcie budynku biurowo-usługowego przy ul.Spokojnej 2 w Lublinie.   Termin wykonania: w okresie od  02.01.2017 r. do 24.09.2018 r. Zadanie obejmowało następujące prace: wykonanie kompletnych pokryć dachowych na kondygnacji technicznej wraz z zadaszeniami, szachtów oraz na tarasie na poziomie +4, wykonanie dachów zielonych z nasadzeniami, kompletnych izolacji przeciwwodnych i termicznych, elewację […]

Czytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Roztocze 14, Lublin

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu Zakres robót obejmował kompleksowe wykonanie krytej pływalni z basenem o wymiarach 12,5m na 25m, o powierzchni lustra 312,5m2 w tym m.in.: Stan surowy budynku pływalni Stan wykończeniowy budynku pływalni Technologia uzdatniania wody […]

Czytaj więcej

DPS, ul. Kalinowszczyzna 84, Lublin

Inwestor: GMINA LUBLIN Wykonano w terminie od dnia 12.07.2018 r. do 31.12.2019 r. Zadanie: Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie –  zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2. Infrastruktura usług społecznych. Zakres robót budowlanych obejmował :  1/ rozbudowę dotychczasowego budynku o […]

Czytaj więcej

Fabryka Okien Perfekt, Lublin

Inwestor: PERFEKT Lubelska Fabryka Okien Lublin Termin wykonania: marzec-lipiec 2008. Zadanie obejmowało: remont ścian zewnętrznych budynków hal produkcyjnych nr 1 i nr 2 wraz z dociepleniem oraz opaską z kostki brukowej przy ul. Mełgiewskiej 99 w Lublinie. Zakres -1872,71 m2

Czytaj więcej

Firlej, Wola Skromowska

Inwestor: GMINA FIRLEJ – wykonanie w okresie od 19.12.2013r. – 9.06.2015 r. Zadanie – Budowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Firlej. 1. Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Firleju Zakres inwestycji obejmował: instalacje wewn.: wodna, kanalizacyjna, c.o, wentylacyjna, elektryczna; wykonanie kotłowni olejowej, przyłącza energetycznego, przebudowa stacji transformatorowej, montaż dźwigu i platformy dla […]

Czytaj więcej

Gimnazjum, ul. Lwowska 11, Lublin

Inwestor: GMINA LUBLIN Termin Wykonania zadania od dnia 24.09.2012 r. do dnia 20.12.2012 r. Zadanie dotyczyło: budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 2 w Lublinie przy ul. Lwowska 11. Zakres prac obejmował: budowę budynku sanitarno-szatniowego z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, instalacją wentylacji i ogrzewaniem, budowę boiska do […]

Czytaj więcej

Gimnazjum nr 16, ul. Poturzyńska, Lublin

Inwestor: GMINA LUBLIN Termin wykonania zadania w okresie od dnia 19.05.2009 r. do dnia 25.08.2010 r. Zadanie obejmowało budowę Zespołu Urządzeń sportowych na terenie obiektów Gimnazjum Nr 16. Zakres robót obejmował: budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej o powierzchni 7985 m2, budowę boiska do piłki siatkowej i dwóch boisk do streetballa z trawy […]

Czytaj więcej

Komisariat 6, Lublin

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY VI KOMISARIATU POLICJI W LUBLINIE PRZY UL.GOSPODARCZEJ 1B , CZAS TRWANIA ROBÓT: 2017-2019. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Zakres: roboty budowlane (budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony), instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne ,przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; zagospodarowanie terenu, elewacje – technologia lekka-mokra, kubatura netto budynku wynosi 8829 m3, pow. zabudowy 1325m2, utwardzenie dróg, […]

Czytaj więcej

MPK Lublin

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Zadanie inwestycyjne obejmowało: Rozbudowa i przebudowa budynków biurowo- magazynowych na potrzeby bazy autobusowej MPK Lublin z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej i elektrycznymi; zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia kanalizacyjnego, studzienki wodomierzowej oraz linią zasilającą pompownię. Termin wykonania: 30.09.2014 r.- 31.03.2016 r.

Czytaj więcej