Boiska sportowe – ul. Wołodyjowskiego 13

Wykonanie zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie, przy ul. Wołodyjowskiego 13

Inwestor: Urząd Miasta Lublin

Zadanie: „Wykonanie zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie, przy ul. Wołodyjowskiego 13”.

 • Zakres wykonywanych robót obejmował:
 • Budowę bieżni okrężnej trzytorowej:
 • Budowę bieżni prostej czterotorowej
 • Budowę boiska wielofunkcyjnego
 • Budowę skoczni w dal
 • Łączna powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 2141 m²
 • Budowę boiska do piłki nożnej
 • Budowę sieci drenażowej dla boisk
 • Wykonanie oświetlenia boisk i instalacji monitoringu
 • Wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów,
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 1000 m²
 • Wykonanie trybun

Zadanie zakończono w 1 kwartale 2013r.