Boisko Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie

Inwestor: GMINA LUBLIN
Termin wykonania zadania w okresie od dnia 19.05.2009 r. do dnia 25.08.2010 r.
Zadanie obejmowało budowę obiektów Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie – etap I.
Zakres robót obejmował: budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej o powierzchni 7985 m2, budowę boiska do piłki siatkowej i dwóch boisk do streetballa
z trawy sztucznej o powierzchni 2125 m2, budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 2193 m2, budowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, sieci cieplnej, wykonanie oświetlenia boisk i terenu, wykonanie ogrodzenia, balustrad, nawierzchni z kostki brukowej, trybun z siedzeniami, nasadzeń.