Dobudowa skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Głowackiego w Lublinie

zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.