Roboty ogólnobudowlane w krytej pływalni MOSiR Lublin

Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca Lublin.

Termin wykonania: od lipca do października 2009 r.

Zadanie obejmowało przebudowę budynku krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie – etap II.

Zakres wykonanych prac budowlanych:

1. Roboty budowlane (rozbiórka tarczownicy żelbetowej dachu, wykonanie dachu w konstrukcji drewnianej, przebudowa hali basenowej z widownią, modernizacja węzła szatniowo-sanitarnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja ścian, posadzek, elewacji).

2. roboty drogowe (droga dojazdowa i ciągi piesze).

3. roboty sanitarne (wymiana urządzeń technologii wody basenowej, wykonanie nowej studni, kanalizacji wody deszczowej).

4. roboty elektryczne (usunięcie kolizji energetycznych i oświetlenia terenu, wykonanie przyłącza).

Łączna kubatura hali basenowej to 12 500 m3, kubatura zmodernizowanych szatni 750 m3.