SP10, ul. Kalinowszczyzna 70, Lublin

Inwestor: GMINA LUBLIN

Termin wykonania zadania w okresie od dnia 29.09.2016 r. do dnia 30.05.2017 r.

Zakres zadania: budowa zespołu boiska sportowego na terenie obiektów Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70 w Lublinie.

Prace budowlane obejmowały: wykonanie boiska wielofunkcyjnego (koszykówka i siatkówka) o nawierzchni syntetycznej, wykonanie boiska do piłki ręcznej, bieżni prostej, skoczni w dal, roboty elektryczne, sanitarne, drogowe (utwardzenie z kostki brukowej), wyposażenie (bramki, słupy, materace, ławeczki).