SP38, ul. Wołodyjowskiego 13, Lublin

Inwestor: GMINA LUBLIN

Zadanie wykonano w okresie: od listopada 2007 r. do października 2008 r.

Zadanie obejmowało: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 przy ul. Wołodyjowskiego 13.

Zakres prac dotyczył: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów i stropodachów, pokrycie dachów papą, wymianę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w., przebudowę wymiennikowni, remont podłóg, roboty malarskie, wymianę opasek, chodników, placów. Łączna powierzchnia użytkowa to ok. 4000 m2, kubatura – 14 000 m3.