Wykonanie elewacji i termomodernizacji budynku – ul. Zimowa

Inwestor: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ Lublin.

Zadanie wykonano w okresie od dnia 07.05.2012 r. do dnia 28.08.2012 r.

Przedsięwzięcie obejmowało termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Zimowej 10 w Lublinie.

Zakres zadania: docieplenie ścian o łącznej powierzchni 3859 m2, docieplenie stropodachu o powierzchni 1150 m2, wykonano remont balkonów.