ZSP Lublin

Edach sp. z o.o. realizowała zamówienie publiczne na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej, związane z pracami budowlanymi,   pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie.