Rodzaj realizacji: Budownictwo użyteczności publicznej