Akademik, ul. Prusa, Lublin

Budownictwo użyteczności publicznej
Akademik, ul. Prusa, Lublin
Inwestor: Centrum Prusa sp. jawna.
Termin realizacji w okresie od 4.06.2018 r. do 30.06.2020 r.
Zakres robót obejmuje: kompleksowe wykonanie obiektu budowlanego: „Budynek zamieszkania zbiorowego typu dom studencki z samodzielnymi lokalami, z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi (biura, drobne usługi, gastronomia, handel) i garażem podziemnym, zlokalizowany w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej”. Budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody ciepłej i zimnej, wody na cele p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, grzewczej, wentylacji bytowej i pożarowej, elektrycznej, teletechnicznej, instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, elektryczną oświetlenia terenu oraz zagospodarowania terenu w tym chodnikami pieszymi.
Wielkość powierzchni zabudowy wynosić będzie 1.020,90 m2, wielkość powierzchni użytkowej netto wynosić będzie 7.759,90 m2, w tym:
– powierzchnia netto pokoi studenckich (powierzchnia użytkowa) – 4.052,18 m2,
– powierzchnia netto części pomocniczej akademika – 2.206,70 m2,
– powierzchnia użytkowa części pod wynajem – 145,54 m2,
– powierzchnia pomocnicza usług pod wynajem – 78,32 m2,
– parking podziemny wielostanowiskowy – 1.355,48 m2.
Kubatura Budynku ma wynosić 31.628,47 m3. Całkowita wysokość ma wynosić 25 m do 8 kondygnacji nadziemnych plus kondygnacja garażowa podziemna.
W budynku znajdują się 182 lokali do zamieszkania oraz 3 lokale usługowe. W ramach kondygnacji podziemnej Inwestor zamierza wybudować garaż podziemny składający się z około 45 miejsc postojowych, który będzie stanowił samodzielny lokal użytkowy w rozumieniu dyspozycji art. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

Masz pytania?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej na temat wybranej inwestycji? Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.