DPS, ul. Kalinowszczyzna 84, Lublin

Budownictwo użyteczności publicznej
DPS, ul. Kalinowszczyzna 84, Lublin

Inwestor: GMINA LUBLIN

Wykonano w terminie od dnia 12.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

Zadanie: Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie –  zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2. Infrastruktura usług społecznych.
Zakres robót budowlanych obejmował : 
1/ rozbudowę dotychczasowego budynku o nowy segment i łącznik wraz z budową instalacji wewnętrznych, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
2/ usunięcie kolizji energetycznych, przebudowę kolizji sieci telekomunikacyjnych, roboty drogowe wraz zagospodarowaniem terenu.

Masz pytania?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej na temat wybranej inwestycji? Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.