Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

Budownictwo użyteczności publicznej
Data realizacji: 02.10.2023
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

Nasza firma zakończyła prace na obiekcie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.

Na podstawie umowy numer 157/IR/2019 z dnia 08.10.2019r. pomiędzy Gminą Lublin a Edach Sp. z o.o. , nasza firma prowadziła na przestrzeni ostatnich 25 miesięcy prace związane z przebudową budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J.Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie – zadanie inwestycyjne pn. ”Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J.Vetterów w Lublinie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całość prac realizowana była pod nadzorem konserwatora zabytków. Remont zabytkowego budynku szkoły – popularnego w lubelskim środowisku „Ekonomika” ruszył jesienią 2019 r. Pierwotny termin zakończenia inwestycji wskazywał, że roboty zostaną wykonane do końca października 2020 r. W trakcie robót okazało się jednak, że trzeba wykonać na nowo stropy na czterech poziomach w pionie, gdzie znajdują się sanitariaty. Kolejne dodatkowe prace obejmowały przebudowę oraz adaptację przestrzeni poddasza. Z uwagi na stopień uszkodzeń stolarki wewnętrznej i brak możliwości jej odrestaurowania zaszła konieczność wymiany niemal 100% drzwi.

Wartość całego przedsięwzięcia wraz z dodatkowymi pracami to kwota blisko 14 mln 700 tys. zł brutto z czego 3 mln 700 tys. zł. to unijne dofinansowanie.

Pełny zakres prac obejmujących łącznie wszystkie zadania na obiekcie obrazuje dokument referencji wystawiony przez Zamawiającego – Gminę Lublin.

Inwestycja ta była dla nas dużym wyzwaniem ze względu na pandemię, ale także ze względu na jej złożoność.

Edach sp. z o.o. dziękuje przedstawicielom Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków jak również Gospodarzowi obiektu Pani Marzennie Modrzewskiej-Michalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J.Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie za zaangażowanie oraz wspólne starania w realizacji przedsięwzięcia.

Jan Starownik
Prezes Zarządu

Masz pytania?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chcesz wiedzieć więcej na temat wybranej inwestycji? Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.