Garaże ul. Zimowa 1, Lublin

Budowa zespołu budynków garażowych przy ul. Zimowej 1a w Lublinie

Inwestor: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ul. Nadbystrzycka 11 Lublin

Zakres robót obejmował:

  • Budowa zespołu budynków garażowych o parametrach:
    • Powierzchnia zabudowy – 537,7 m²
    • Powierzchnia użytkowa – 705,6 m²
    • Kubatura – 2520 m³
  • Wykonanie zjazdów
  • Wykonanie przyłącza energetycznego
  • Wykonanie kanalizacji burzowej

Zadanie zakończono w 04.2013r.