Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych na Zajezdni Autobusowej MPK Lublin Sp. z o.o. w Lublinie

zadanie polegające na termomodernizacji dwóch budynków na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, tj. budynku głównego i budynku pomocniczego, zlokalizowanych na działce o numerze 1/145.