Przebudowa i termomodernizacja budynku PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ  2014-2020, Priorytet I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i w sektorze mieszkaniowym.